Unie van Aannemers
van Spoorwegwerken
Meer weten De UASW vertegenwoordigt, bevordert en verdedigt de belangen van bedrijven gespecialiseerd
in de uitvoering van spoorwegwerken.
En savoir plus

Aanleg van sporen

In België kan men verschillende spoorvoertuigen, i.e. rollend materieel, identificeren. De klassieke trein, metro en de tram vormen hier de bekendste voorbeelden. Zonder de correcte aanleg van sporen is een verplaatsing uiteraard onmogelijk. Sporen worden aangelegd over stalen spoorstaven of rails, gemonteerd op dwarsliggers in beton of hout die rusten in een bedding van keien, ballast genoemd. Deze discipline omvat niet alleen de aanleg van nieuwe spoortracés, maar ook de vernieuwing, herstelling en het onderhoud van de bestaande spoorlijnen. Deze onderhouds- en herstellingswerken zijn noodzakelijk voor de instandhouding van zowel het goederen als personenverkeer.

Aanleg van bovenleidingen

Opdat een spoorvoertuig zich zou kunnen verplaatsen, is naast de aanleg van sporen, ook de overdracht van energie, en dus aandrijving of tractie cruciaal. Deze wordt aangebracht door de discipline bovenleiding. De overdracht van energie vindt plaats via de elektriciteitsleiding die boven het spoor hangt op een hoogte variërend tussen 4,8 en 6,0 meter, waarbij 5,3 meter als standaardeenheid wordt gehanteerd. Dit domein binnen de Unie staat zodoende in voor het plaatsen van het bovengronds leidingsnet bestaande uit een geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren. Deze spoordiscipline omvat bijgevolg de opbouw, het onderhoud, de afregeling en de vernieuwing van de bovenleidingsinstallaties.

Plaatsen van seininrichting

Sporen en bovenleiding zorgen ervoor dat de trein in kwestie kan rijden, maar de discipline seininrichting is fundamenteel voor vlot verkeer. De technologie om het treinverkeer te besturen en controleren gebeurt via de seininrichting in en langs het spoor. Op die manier ontvangen treinbestuurders de nodige instructies (opdrachten, toestemmingen en informaties) zodat de trein veilig en probleemloos zijn bestemming kan bereiken. Deze spoordiscipline omvat de werken voor de bekabeling (maken van kabeltracés, het trekken en aansluiten van kabels, …) en de installatie van de seinapparatuur (seinposten, lichtseinen, verdeelkasten, ketens,…).

Wie is de UASW?

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) groepeert ondernemingen die actief zijn op het gebied van het leggen en onderhouden van sporen, het lassen van rails, de installatie van bovenleidingen of de installatie van signaliserings- en veiligheidsappartatuur langs spoorwegen. Sinds 1980 bestaat de Unie binnen de Cluster Ruwbouw & Algemene Aanneming (Faba).

 

De Unie is een feitelijke vereniging en geen vereniging zonder winstoogmerk, hetgeen betekent dat er geen statuten zijn. Het huishoudelijk reglement bevat bijgevolg de essentie van de Unie en dit zowel voor leden als kandidaat-leden. In het huishoudelijk reglement staan niet alleen het doel en de duur gespecifieerd, maar tevens de samenstelling, de werking en de verkiezingen van de Beheerraad. Bovendien komt ook de Algemene Vergadering hierin aan bod. Toekomstige leden kunnen er eveneens de formaliteiten en materiele toetredingsvoorwaarden vinden, dit terwijl huidige leden de procedure omtrent het verlies van de hoedanigheid van lid kunnen nagaan. Derhalve kan het nuttig zijn het huishoudelijk reglement (PDF) te lezen.

 

Als vertegenwoordiger van de ondernemingen die in de spoorwegsector actief zijn, wil de Uasw communiceren over de risico’s die met het beroep gepaard gaan en tegelijk tonen wat er op verschillende werkplekken gedaan moet worden om de veiligheid steeds te bewaren.

 

Daarom heeft de UASW, in samenwerking met Faba en Constructiv, een preventiecampagne gelanceerd voor de veiligheid van haar werknemers. Deze is beschikbaar in de vorm van posters, die later in andere media kunnen worden ontwikkeld.

 

Max, het representatief personage van de preventiecampagne, toont steeds het “juiste spoor” in specifieke situaties waarmee werknemers in de sector dagelijks geconfronteerd worden.

Meer weten
qode-eliptic-slider
Veiligheidspreventiecampagne voor werknemers

Max voor veiligheid,
hij is op het goede spoor!

Als vertegenwoordiger van de ondernemingen die in de spoorwegsector actief zijn, wil de UASW communiceren over de risico’s die met het beroep gepaard gaan en tegelijk tonen wat er op verschillende werkplekken gedaan moet worden om de veiligheid steeds te bewaren.

 

Max, het personage van de preventiecampagne, zal via verschillende media steeds het “juiste spoor” tonen in specifieke situaties waarmee werknemers in de sector dagelijks geconfronteerd worden.

Zie de campagne

Woord van de Voorzitter

Wil u graag lid worden van de UASW?

De Unie in actie stelt zich voor …